İADE FATURASI

İade faturası müşteri tarafından alınan bir malın satıcıya iadesi halinde düzenlenen bir faturadır.
İADE FATURASI

                  İade faturası müşteri tarafından alınan bir malın satıcıya iadesi halinde düzenlenen bir faturadır. 
                  İade faturası ile müşteri tarafından alınan bir malın tamamının satıcıya iadesi olabileceği gibi bir kısmının iadesi de olanaklıdır. İade faturası düzenlenirken şu hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.
İade faturası,  Maliye Bakanlığı onaylı veya noter tasdikli bir faturayla düzenlenir.
İade faturası, müşteri tarafından alınan malın satıcıya iadesinin ispatı dolayısıyla düzenlendiğinden, bu fatura sadece müşteri  tarafından, satıcıya hitaben düzenlenebilir.
İade faturası ile iade edilen malın bedeli satıcı tarafından kesilen ilk faturadaki bedelin aynısı olmalıdır. İade edilen malın farklı bir bedelle iadesi söz konusu olamaz. Diğer bir anlatımla müşteri iade ettiği mal üzerinden kar ederek iade kesmeyeceği gibi, aldığı fiyattan daha düşük bir bedelle iadesi de olanaklı değildir.
İade edilen mal, satıcı tarafından müşteriye satılan mal miktarından fazla olamaz Diğer bir anlatımla iade edilen malın alınan maldan fazla olabilmesi olanaksız olduğuna göre, iade faturasında gösterilen mal miktarının da alınan mal miktarından fazla olması düşünülemez. Ancak alınan malın aynen iadesi söz konusu ise iade fazla olması düşünülemez .  Ancak alınan malın aynen iadesi söz konusu ise iade faturasında alınan mal miktarının tamamının olması kaçınılmazdır. Bu durumda iade faturası satıcının müşteriye kestiği ilk faturanın münderecat (içerik) (faturanın açıklaması ve tutar) açısından aynısı olacaktır.
İade faturasının üzerine görünür bir yerine özellikle baş kısmını ‘’İade Faturasıdır’’. İfadesinin yazılması gerekecektir.
İade faturasının açık yada kapalı kesilmesi durumu satıcı ile müşteri arasındaki ticari ilişkiye bağlı bulunmaktadır. 
KAYNAK:Mali Müşavirler İçin Bilirkişilik Kılavuzu

İzlenme Sayısı:237

  • PAYLAŞ